<div align="center"> <h1>13 Szczep DHiZ</h1> <h3>Strona Czarnej 13 z Tenczynka</h3> <p>13, szczep, czarna, trzynasty-szczep, ZHP, tenczynek, Hufiec, krzeszowice, 39DZ, 44DH, 43H, zuchy, harcerstwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.krzeszowice.zhp.nets.pl/czarna13" rel="nofollow">www.krzeszowice.zhp.nets.pl/czarna13</a></p> </div>